Friday, May 25, 2007

Late night phone call...


Ange: write me something, a poem
Me: a poem? I don’t feel like writing poems anymore “especially now that your heart is with someone else, I said to myself”
Ange: it’s strange, I feel that I don’t know you anymore
Me: why? “as if I don’t know why”
silence…

-------------------


ehhh, my My friend Talal Haidar has said it all, hasn’t he?بِغيبتِك نزِل الشتي
قومي طلعي ع البال
في فوق سجادة صلا
والعم بيصّلوا قلال
صوتن متل مصر المرا
وبعلبك الرّجال
ع كتر ما طلع العشب بيناتنا
بيرعى الغزال

بيتي
متل ورقة احترق
ما عاد عندي أهل
شبهتك بهاالسهل
بقرص العسل
عملو ع مهلوا النحل

وجك طقس متل الصحو
دايخ ومش سكران
متل الشتي
نازل على حزيران
شبهتك بقوس القدح
جايي على لبنان

شبهتك بكل الدني
من بعدك عليها السلام
بس تفرحي
بيطير من صدري الحمام
وبس تزعلي
ع مصر باخدلك الشام

No comments yet